Kinderopvang Brugge

Kinderopvang: IBO Kakelbont Petteflet Christus Koning (PET)

IBO Kakelbont Petteflet Christus Koning (PET)

Initiatief Buitenschoolse Opvang Erkend door Kind en Gezin I.B.O. Kakelbont staat in voor buitenschoolse opvang voor alle kinderen uit het basisonderwijs. Wie goede buitenschoolse opvang wenst voor kinderen, kan bij ons terecht. We houden hierbij rekening met de door Kind en Gezin toegekende capaciteit en reglementering. De opvang vindt plaats in een huiselijk en kindvriendelijk ingerichte locatie. Kinderen kunnen hun vrije tijd op een creatieve en pedagogisch verantwoorde manier doorbrengen. Ze kunnen met elkaar spelen in de speelhoeken en met het speelgoed dat ze zelf kiezen. Op woensdagnamiddag en schoolvrije- en vakantiedagen kunnen ze deelnemen aan een gericht en gevarieerd aanbod van activiteiten. De medewerk(st)ers buitenschoolse opvang, zorgen voor de begeleiding van de kinderen. Zij hebben een door Kind en Gezin erkende opleiding gevolgd en blijven zich navormen. Samen met de coordinator waarborgen ze een kwaliteitsvolle opvang.
TOTALE CAPACITEIT = 56 KINDEREN

Adresgegevens

Gerard Davidstraat 6
8000 Christus Koning

Contactgegevens

Contactpersoon: Jan Vansteelandt
Telefoon: 050/388.884 + 071/367836
E-mail:
Website: www.kinderopvangbrugge.be/ibo_kakelbont_petteflet_christus_koning_(pet)

Details

Opvangvorm: Schoolvakanties.

Tarief

De tarieven zijn conform de wettelijke bepalingen:

voorschools: 0,84euro per begonnen half uur (met een maximum van 1 uur)

naschools: 0,84euro per begonnen half uur
1,10euro voor een gevarieerd vieruurtje

woensdagnamiddag: voordeligste tarief naargelang duurtijd opvang
(ofwel tarief half uur/ ofwel tarief schoolvrije dagen)
3,15euro voor een warme maaltijd
1,10euro voor een gevarieerd vieruurtje

vakantie- en schoolvrije dagen:
7,00 euro voor een halve dag (van 3 uur tot 6 uur)
13,00 euro voor een hele dag (meer dan 6 uur)
4,55 euro voor een derde dag ( minder dan 3 uur)

3,15euro voor een warme maaltijd
1,10euro voor een gevarieerd vieruurtje

Er wordt 25% vermindering verleend op de totale ouderbijdrage (= exclusief vieruurtje/warme maaltijd), bij de opvang door meerdere kinderen uit eenzelfde gezin op eenzelfde dag.
Vieruurtjes, warme maaltijden, daguitstappen en zwemmen worden afzonderlijk verrekend.
Deze tarieven zijn onderhevig aan indexering.
Er wordt een fiscaal attest afgeleverd voor kinderen jonger dan 12 jaar.
0;

Tarief soort

Vaste prijs,