Kinderopvang Brugge

Kinderopvang: Kinderopvang Mariawende vzw afd.Ons Tuintje- kinderdagverblijf

Kinderopvang Mariawende vzw afd.Ons Tuintje- kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Ons Tuintje is een afdeling van Kinderopvang Mariawende vzw.
Het kinderdagverblijf is vergund en gesubsidieerd door Kind en Gezin, met een capaciteit voor 87 kinderen.
De kinderen verblijven in vaste leefgroepjes van 0 tot 3 jaar. Dit geeft optimale kansen tot een duurzame hechting met de begeleidsters en met de andere kinderen in de groep. De ruimtes zijn zo ingericht dat er een geborgen plek is voor de baby's, ruimte voor de kruipers / stappers en uitdagend materiaal voor de peuters.
Kinderen met een specifieke zorgbehoefte vinden bij ons ook een plaats. Dan worden de aangepaste zorgen verleend, in zover de dagelijkse werking het toelaat.

Onze medewerkers zijn enkel professioneel geschoolde kinderverzorgsters en/of opvoeders. De leefgroepen worden begeleid door stafmedewerkers: maatschappelijk werkers en verpleegkundigen.

Adresgegevens

Keizerstraat 14 bus A
8310 Sint-Kruis

Contactgegevens

Contactpersoon: /
Telefoon: 050/35.99.47
E-mail:
Website: www.kinderopvangbrugge.be/kinderopvang_mariawende_vzw_afdons_tuintje__kinderdagverblijf

Sluitingsdagen

Tijdens de vakantieperiodes blijven wij OPEN. Enkel vanaf Kerst tot en met Nieuwjaar is er collectief verlof.

Details

Leeftijd: 0 tot 3 jaar (kinderdagopvang).
Opvangvorm: Kinderdagverblijf.
Tijdsduur: Dagopvang.

Tarief

De ouderbijdrage voor de opvang is GERELATEERD AAN HET GEZINSINKOMEN. Het inkomenstarief wordt berekend na registratie op de website van Kind en Gezin. Een inschrijving moet bevestigd worden door het betalen van een waarborg van 150 euro per kind. Deze waarborg wordt na het einde van de opvang terugbetaald als aan alle verplichtingen is voldaan. 1;

Tarief soort

Prijs volgens inkomen,