Logo

Boone Sally-Ann

Adres Evendijk Oost 38
8380 Zeebrugge
Contact informatie 050 32 75 61
aanvragen@deblauwelelie.be
https://www.deblauwelelie.be/gezinsopvang-2
De kinderopvang zorgt voor een warme maaltijd
Veganistische maaltijden zijn mogelijk
Halal maaltijden zijn mogelijk
Vegetarische maaltijden zijn mogelijk
Een kinderdagverblijf met ervaring, een specifieke operatie en / of beleid rond inclusieve zorg
Deze kinderopvang hanteert een inkomensafhankelijk tarief
De kinderopvang verstrekt geen luiers
De ouders kunnen hun eigen luiers voorzien
Wasbare luiers zijn mogelijk
De kinderopvang heeft een buitenspeelruimte
Omschrijving

Een onthaalouder gezinsopvang vangt kinderen van 0 tot 3 jaar op in een kleine groep (maximum 8 kinderen) in een huiselijke sfeer. De woning van de onthaalouder is aangepast zodat men kwalitatieve opvang kan bieden.

Opvang bij een onthaalouder vraagt een persoonlijk contact tussen ouder en onthaalouder.

 

Boone Sally Ann is als onthaalouder aangesloten bij welzijnsvereniging De Blauwe Lelie. Neem contact op met de Dienst Voor Onthaalouders indien je geïnteresseerd bent in een opvangplaats.

Groepen

Een onthaalouder gezinsopvang vangt kinderen van 0 tot 3 jaar op in een kleine

groep

Toewijzingsbeleid

Als je op zoek bent naar kinderopvang in De Blauwe Lelie, dien je een opvangaanvraag online in. Je vult hier je persoonlijke gegevens in. Ook geef je meer informatie over je opvangvraag: opvangdagen, opvanguren, in welke regio je opvang nodig hebt,… Als je dit zelf niet online kan invullen, neem dan telefonisch contact of kom langs op de Dienst voor Onthaalouders. We luisteren naar jouw verhaal en noteren zelf jouw aanvraag. Na het indienen van de aanvraag krijg je een bevestigingsmelding dat jouw aanvraag goed werd ontvangen. Binnen de week zal je ook een e-mail krijgen waarin vermeld staat wanneer je een antwoord mag verwachten. De termijn van dit antwoord is afhankelijk van de soort opvangaanvraag.

Tijdens de toewijzing houden we rekening met zowel wettelijke als eigen voorrangsregels. Indien je behoort tot een wettelijk voorrangsgroep krijg je voorrang op ouders die hier niet toe behoren. Indien je niet behoort tot een wettelijke voorrangsgroep, hebben ouders die hier wel toe behoren voorrang op jou. De wettelijke voorrangsregels zijn door kind en gezin opgesteld.

Na de voorrangsregels wordt gekeken naar jouw voorkeur. Je kan verschillende voorkeuren doorgeven bij het indienen van jou aanvraag.

Elke opvangaanvraag wordt grondig bekeken. De toewijzing gebeurt centraal voor de volledige welzijnsvereniging. Na de verdeling van de vrije opvangplaatsen krijg je een e-mail waarin we jou laten weten of we al dan niet een opvangplaats hebben voor jouw kind bij een onthaalouder of kinderdagverblijf. De wachttijd bedraagt maximaal 6 weken na het indienen van jouw aanvraag.

Toelichting bij prijs

We werken in De Blauwe Lelie voor alle ouders in de voorschoolse opvang, met een attest inkomenstarief. Dit attest kan je berekenen op de website van Kind & Gezin. Dit attest inkomenstarief wordt berekend op basis van jouw bruto gezinsinkomen en zegt je hoeveel je per opvangdag moet betalen. Waar aanvragen? Je kan dit attest thuis zelf berekenen via de website van Kind & Gezin. Indien dit niet lukt, kan je langskomen op de dienst voor onthaalouders of in één van de kinderdagverblijven om dit samen met jou te berekenen.

Inclusive info
1
Respijtdagen

Een kind dat voltijds ingeschreven staat (= 5 volle dagen per week), heeft recht op 24 respijtdagen per kalenderjaar. Is het kind meer dan 24 dagen afwezig, dan heeft het al zijn respijtdagen opgebruikt en moet er vanaf de 25e dag afwezigheid opvangvergoeding worden betaald.

Er worden standaard 24 respijtdagen per kalenderjaar voorzien per kind dat voltijds naar de onthaalouder gaat. Indien de ouder deeltijds opvang reserveert, worden ook slechts deeltijds respijtdagen toegekend volgens een verdeelsleutel. Bij een halve dag afwezigheid, wordt ook maar een halve respijtdag gebruikt.

Jaarlijkse sluiting

Een onthaalouder bepaalt naast de eigen openingsuren ook zelf de openingsdagen. De vakantieregeling van de onthaalouder wordt op voorhand gecommuniceerd aan de ouders zodat men tijdig op zoek kan gaan naar een alternatieve oplossing.

Openingsuren
Van Tot
maandag 06:00 18:00
dinsdag 06:00 18:00
woensdag 06:00 13:00
donderdag 06:00 18:00
vrijdag 06:00 18:00
zaterdag Gesloten
zondag Gesloten