Logo

Groeipakket

Elk kind krijgt

Een aantal bedragen gelden voor alle kinderen die in Vlaanderen wonen:

·         Het startbedrag

·         Het basisbedrag

·         De schoolbonus

 

1.  Het startbedrag

Wat is het?

Bij de geboorte of de adoptie van een kind, krijg je eenmalig een startbedrag van 1.214,49 euro.

Hoe krijg je het?

Je kan het startbedrag ten vroegste vier maanden voor de geschatte geboortedatum en tot vijf jaar na de geboorte aanvragen bij een uitbetaler van het Groeipakket.

Je ontvangt het startbedrag ten vroegste twee maanden voor de geschatte geboortedatum. Je uitbetaler kan het startbedrag pas betalen na ontvangst van het doktersattest.

Er zijn vijf Vlaamse uitbetalers die ervoor zorgen dat gezinnen hun Groeipakket tijdig en correct (blijven) ontvangen. Je kiest zelf je uitbetaler:

·         FONS

·         Infino

·         Kidslife Vlaanderen

·         MyFamily

·         Parentia

 

MyFamily

info@myfamily.be

03 221 08 11

FONS.

welkom@fons.be

078 79 00 07

KidsLife Vlaanderen

vlaanderen@kidslife.be

050 47 42 99

Infino

vlaanderen@infino.be

078 15 12 30

Parentia

vlaanderen@parentia.be

02 549 72 19

Vraag je het startbedrag voor de geboorte aan, dan bezorg je je uitbetaler een doktersattest met de vermoedelijke geboortedatum. Kan je op het moment van je aanvraag nog geen attest voorleggen? Dan mag je het ook achteraf bezorgen.

Bij een adoptie moet je bij je aanvraag een kopie van het verzoekschrift tot binnen- of buitenlandse adoptie voegen. Is er geen verzoekschrift bij een buitenlandse adoptie, dan volstaat een buitenlandse adoptiebeslissing of een beslissing tot plaatsing met het oog op adoptie.

Wanneer krijg je het?

Je ontvangt het startbedrag ten vroegste twee maanden voor de geschatte geboortedatum. Het startbedrag kan pas betaald worden na ontvangst van het doktersattest.

Bij een adoptie krijg je het startbedrag zodra het kind deel uitmaakt van je gezin.

 

2.  Het basisbedrag

Wat is het?

Je krijgt maandelijks een basisbedrag voor je kind(eren), als financiële ondersteuning bij de opvoeding. Dat bedrag is hetzelfde voor elk kind geboren vanaf 2019 en bedraagt 176,66.

Kinderen geboren voor 2019 krijgen de basisbedragen van de vroegere kinderbijslag, aangevuld met een leeftijdsbijslag op 6, 12 en 18 jaar.

Hoe krijg je het?

Ontving je het startbedrag voor je kind? Dan krijg je het basisbedrag automatisch.

Kreeg je nog geen startbedrag, dan kun je het basisbedrag aanvragen bij een uitbetaler van het Groeipakket.

Als niemand de aanvraag doet, dan zal het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) het recht alsnog vaststellen en het Groeipakket uitbetalen.

Zolang je kind in Vlaanderen woont, heeft het onvoorwaardelijk recht tot en met de maand waarin het 18 jaar wordt. Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is dat tot de maand waarin het kind 21 jaar wordt.

Wanneer krijg je het?

Je ontvangt het basisbedrag steeds ten laatste op de achtste van de maand die volgt op het recht.

 

3.  De schoolbonus

Wat is het?

In augustus krijgt elk kind dat in juli recht had op het basisbedrag een schoolbonus als duwtje in de rug bij de start van het nieuwe schooljaar.

Ook kinderen die nog niet naar school gaan, krijgen de bonus als ondersteuning in de opvoedingskosten.

Het bedrag hangt af van de leeftijd van het kind.

0-4 jaar

€ 22,08

5-11 jaar

€ 38,64

12-17 jaar

€ 55,20

18-25 jaar

€ 66,24

 

Hoe en wanneer krijg je het?

Je krijgt de schoolbonus automatisch. Hij wordt betaald met het basisbedrag in augustus.

 

Je kan ook recht hebben op:

1.Sociale toeslag

De sociale toeslag is er voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskost moeilijker kunnen dragen. Het bedrag wordt automatisch toegekend zodra je er recht op hebt.

Wie heeft recht op een sociale toeslag?

1 of 2 kinderen inkomen lager dan 36.325,76 euro

€ 70,50 per kind

1 of 2 kinderen inkomen tussen 36.325,76 en 42.380,06 euro

€ 35,70 per kind

> 2 kinderen inkomen lager dan 36.325,76 euro

€ 103,62 per kind

> 2 kinderen inkomen tussen 36.325,76 en 68.329,61 euro

€ 81,54 per

 

2.Participatietoeslagen

Kinderen hebben meer kansen als ze deelnemen aan kinderopvang en onderwijs. Het Groeipakket stimuleert die deelname via participatietoeslagen. Als je er recht op hebt, worden ze automatisch toegekend. Je hoeft ze niet aan te vragen.

 

Kinderopvangtoeslag

Wie gebruik maakt van Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel, waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen, kan rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,50 euro per kind, per opvangdag. 

 

Kleutertoeslag

Kleuters van 3 jaar oud die ingeschreven zijn in door Vlaanderen erkend, gesubsidieerd of gefinancierd onderwijs en kleuters van 4 jaar oud die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school, krijgen 143,53 euro extra per jaar. 

 

Schooltoeslag

Wat is de schooltoeslag?

Vanaf drie jaar kunnen kinderen die kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs volgen jaarlijks een schooltoeslag krijgen als ze aan de voorwaarden voldoen. Ook studenten HBO5 Verpleegkunde komen in aanmerking.

Krijgt je kind al een Groeipakket? Dan ontvang je de schooltoeslag automatisch als je er recht op hebt. Je moet geen aanvraag doen. De schooltoeslag wordt uitbetaald tussen september en december.